قالب وردپرس

کلاس های حضوری وکالت

کلاس های حضوری وکالت موسسه آموزش عالی آزاد ندا در ۴۵۰ ساعت برگزار و تمام مطالب در کلاس تدریس - مرور و جمع بندی خواهد شد. اساتید دوره: دکتر محمد مهدی توکلی - دکتر ایمان حسین پور شرفشاد - دکتر فخرالدین عباس زاده - استاد مرتضی گودرزی - استاد جواد ملکی - استاد علی شجاعی - استاد میثم مقدسی
01
02
لطفا صبر کنید